UiT – Universitetet i Tromsø

Informasjon om samarbeidet
Info om samarbeidspartner.


Link:
UiT

Kontaktopplysninger

By / Adresse: Postadresse: Besøks- og leveringsadresse: Fakturaadresse:
Tromsø UiT Norges arktiske universitet

Postboks 6050 Langnes
9037 Tromsø

Hansine Hansens veg 18
Tromsø
UiT Norges arktiske universitet
Fakturamottak

Postboks 6050 Langnes
9037 Tromsø