Offisiell åpning av visnings- og opplæringsleilighet for velferdsteknologi i Nord-Troms

Nord-Troms visningsleilighet står endelig klar for åpning. Visningsleiligheten er etablert gjennom et samarbeid mellom Nord-Troms kommunene og Nord-Troms Videregående skole.

Med finansiering fra Samfunnsløfte fra Sparebanken Nord-Norge, egne midler fra fylkeskommunen, finansiering fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark og en stor dose eget arbeid av ansatte og elever i videregående står endelig visningsleiligheten ferdig. I leiligheta har vi samlokalisert hjelpemidler fra Nav, velferdsteknologiske løsninger fra kommunene levert av Hepro og smarthus løsninger som man kan skaffe privat forteller prosjektleder fra Nordreisa kommune Hege Rollstad. Vi vil takke alle våre samarbeidspartnere som har gjort det mulig å få dette på plass; NAV hjelpemidler, UIT Norges arktiske universitet, Elon, EATON, JB elektro, Sparebanken Nord-Norge, Troms og Finnmark fylkeskommune, Nord Troms regionråd, Halti næringshage og Fylkesmannen i Troms og Finnmark.

Vi er veldig stolte over å kunne åpne det som vil være en viktig samhandlingsarena for velferdsteknologisatsingen i Nord Troms fremover. Prosjektet med leiligheta har dannet gode rammer for samarbeid mellom mange aktører, og vi ser virkelig fram til å ta lokalene i bruk.

Et spennende framtidsprosjekt vi jobber med, og som har kommet på banen fordi vi har samlet mange viktige aktører i samme bygg er en satsing på bruk av VR teknologi i sykepleierutdanninga. Dersom vi får dette på plass vil det gi regionen en unik mulighet til å gjennomføre simuleringsøvelser på distanse mellom Nord-Troms og Alta og vil være helt i tetsjiktet på fremtidsrettet undervisning. Fokuset i visningsleiligheta vil framover være utvikling og det å være framtidsrettet. Ny og relevant velferdsteknologi vil bli utstilt sammen med at det sees på nye muligheter for videre samarbeid mellom visningsleiligheta og andre aktører.

Visningsleiligheta har som formål å fungere som en visingsarena for brukere, pårørende og andre interesserte og en opplæringsarena for ansatte i kommunene, elever ved videregående og studenter fra sykepleierutdanninga. Velferdsteknologi er relativ nytt, slik at visningsleiligheten skal være med på å trygge brukeren gjennom å få demonstrert og eventuelt prøve ut ulike teknologiske løsninger.

Ansatte kan ha fagseminar og workshops, teste ut ny velferdsteknologi før de tar det i bruk ute i tjenestene, få og vise nye hjelpemidler for mulige mottakere osv.  Elevene gjør seg kjent med velferdsteknologi slik at de kjenner teknologien når de skal ut i praksis i kommunene og vil ha med seg viktig kompetanse når de skal ut i arbeid; et framtidsrettet fokus i opplæringen.

Prosjektet med etableringen av «Nord-Troms Visningsleilighet» har vært et delprosjekt av det interkommunale prosjektet «Helseteknologi i Nord-Troms»

Siv Elin Hansen og Kim Østerholm Skorpen, Prosjektledere visningsleilighet

Hege Rollstad, Prosjektleder Helseteknologi i Nord-Troms

Lenker
Nord Troms visningsleilighets hjemmeside:
http://visningsleiligheta.no/

Eatons artikkel om visningsleiligheta
http://visningsleiligheta.no/2020/02/27/etter-413-dugnadstimer-naermer-velferdsboligen-pa-skolen-seg-klar/