Etter 413 dugnadstimer nærmer velferdsboligen på skolen seg klar

Nord-Troms videregående skole bygger en en testarena for omsorgsteknologi på om lag 90 kvadratmeter.

Siv-Elin Hansen holder Eaton sin startpakke for smart styring og Kim Sverre Østerholm holder en robotstøvsuger. 
    
      (Foto: Pressefoto)

Siv-Elin Hansen holder Eaton sin startpakke for smart styring og Kim Sverre Østerholm holder en robotstøvsuger.  FOTO: PRESSEFOTO

Teknologien skal bidra til økt livskvalitet og bedre helsetjenester. 
    
      (Foto: Pressefoto)

Teknologien skal bidra til økt livskvalitet og bedre helsetjenester.  FOTO: PRESSEFOTO

Om bare noen måneder skal en velferdsbolig stå klar til undervisning innen helsefag ved Nord-Troms videregående skole. Det opplyser Eaton i Norge i en pressemelding.

– For helsefagelevene vil initiativet lette overgangen fra skole til arbeid fordi teknologi vil være en naturlig del av arbeidshverdagen til helsepersonell fremover. Vårt utdanningstilbud blir mer realistisk og fremtidsrettet, sier Siv-Elin Hansen som er driftsansvarlig skolen i tillegg til å lede prosjektgruppen i pressemeldingen.

Boligen ansees som en testarena for omsorgsteknologi og den er ment å styrke styrke utdannings- og velferdstilbudet i Nord-Troms. Selv om boligen er etablert på skolens eiendom på Storslett er formålet  å styrke kunnskapen om velferdsteknologi, ikke bare blant lærere og elever, men også for politikere, helsefagarbeidere, pårørende og innbyggere for øvrig.

Stort engasjement

Så langt har åtte ansatte ved skolen har lagt ned hele 413 dugnadstimer for å muliggjøre prosjektet. Hansen sier også de opplever et stort engasjement blant elevene.

Det gamle skolekjøkkene skal forvandles til en smart omsorgsbolig  

Det gamle skolekjøkkene skal forvandles til en smart omsorgsbolig  

Det er et gammelt skolekjøkken som bygges om der man kan teste ulike løsninger for teknologi hvor tanken er å styrke velferdstilbud ute i kommunene.

– Det kan eksempelvis være trykksensorer som gir beskjed dersom en pasient har forlatt sengen, trygghetsalarmer med GPS eller at man mottar varsler dersom en dør åpnes om natten, forklarer Kim Østerholm Skorpen, som sammen med Siv-Elin Hansen og Ingrid Bråstad Nilssen leder prosjektet.

Nytting innen flere utdanningsløp

Velferdsboligen vil også være nytting for elevene innen elektrofag.

– Vi ser også på hvordan elever innenfor elektro kan få utbytte av satsningen. Det er viktig at elektroelevene får kjennskap til løsninger de må forholde seg til etter utdanningen, sier Østerholm i pressemeldingen.

 
Hjemmet kan kontrolleres ved hjelp av mobil, nettbrett, PC eller MAC. 

Hjemmet kan kontrolleres ved hjelp av mobil, nettbrett, PC eller MAC. 

Løsningene leveres av energistyringsselskapet Eaton.

Jon Helsingeng leder i Eaton Norge sier velferdsteknologi og smarthusløsninger henger tett sammen. 
    
      (Foto: Pressefoto)

Jon Helsingeng leder i Eaton Norge sier velferdsteknologi og smarthusløsninger henger tett sammen.  FOTO: PRESSEFOTO

– Velferdsteknologi og smarthusløsninger henger tett sammen, og blir vanligere og vanligere. At skolen gjennomfører dette prosjektet vitner om en skole som tar samfunnsutviklingen og elevenes fremtid på alvor, sier Jon Helsingeng, som leder Eaton i Norge.

Helhetlig tilnærming

I prosjektet samarbeider skolen med med hjelpemiddelsentralen, kommuner, elever og andre utdanningsinstitusjoner.

Dette er en bevegelsessensor som eksempelvis kan gi beskjed dersom en pasient forlater sengen om natten. 

Dette er en bevegelsessensor som eksempelvis kan gi beskjed dersom en pasient forlater sengen om natten. 

– Det har vært viktig å ha en helhetlig tilnærming til prosjektet. Teknologien skal bidra til økt livskvalitet og bedre helsetjenester. For å få til dette er vi avhengig av å samarbeide på tvers av fagdisipliner, avslutter Hansen som ser frem til åpningen av omsorgsboligen i starten av 2020 der alle vil ønskes velkommen.