Flexiblink vekkerur (digital)

Hva brukes hjelpemidlet til

Flexiblink vekkerur (digital) er som en vanlig digital vekkeklokke som kan kobles til FlexiBlink systemet

 

Hvordan fungerer det

Flexiblink vekkerur (digital) brukes sammen med sengevibratorene, kan også sende vekkesignal med lyd hvis sengevibrator ikke er tilkoblet. Har respirasjonsfunksjon

[fourcol_one]

[/fourcol_one] [fourcol_one]

[/fourcol_one] [fourcol_one]

[/fourcol_one] [fourcol_one_last]

[/fourcol_one_last]

Diverse
Bruksanvisning


Link til produktet:
Flexblink vekkerur (digital)
Vår leverandør: Nav.no