Nord-Troms regionråd DA

Informasjon om samarbeidet
Info om samarbeidspartner.


Link:
Nord-Troms Regionråd

Kontaktopplysninger

Nord-Troms Regionråd DA
Hovedveien 2
9151 Storslett

E-post: regionrad@ntroms.no

Berit Fjellberg (daglig leder)
profilbilde Berit.jpg
E-post: berit.fjellberg@ntroms.no

Tlf.: 77 58 82 79/97 56 73 66

Nord-Troms Studiesenter

Leder – Kristin Vatnelid Johansen

Kristin september 2016 - 2.JPG

Tlf: 7758 8278
Mobil:911 59 547
Epost: Kristin@ntss.no
Kontoradresse:
Hovedveien 2
9151 Storslett

 

Studieadministrator – Daniel Vollstad Johnsen
Daniel september 2016.JPG

Tlf: 7758 8278
Epost: Daniel@ntss.no
Kontoradresse:
Hovedveien 2
9151 Storslett